Uluslararası Barış Günü konusu

Uluslararası Barış Günü konusu, Dünya barışı, dünyadaki herkesin dilediği en önemli dileklerden biridir, çünkü barışın gerçekleşmesi için her insan hakkını alabilecek ve tüm ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık oluşacak, böylece çocuklarımızın zihninde toksin yayan grupları ortadan kaldırabilecekler, bu yüzden Uluslararası Günde bir konu hakkında bilgi edinmek için buradayız. Ülkenin dört bir yanına barışı yaymanın ilk yapı taşı olan barış için, hadi ayrıntılı olarak konuşalım.

Uluslararası Barış Günü konusu

 • Eylül ayının yirmi birinci günü tam olarak her yıl geldi ve UNESCO, tüm dünyadaki tüm halkların ve ülkelerin ruhlarında barışı tesis eden belirli sayıda ideal oluşturmak için çalışan birçok kampanya yürütmeye hevesliydi.

Ayrıca izleyin: Uluslararası Engelliler Günü ile ilgili bir söz

Uluslararası Barış Gününün Doğuşu

 • Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki tüm uluslar arasında dünya barışı için özel bir organizasyon kurarak barışı yaymak için çalışmaya istekliydi.
 • Bu gün boyunca her yıl yaptığımız bazı basit kutlamalarla sevgi ve kardeşliği yaymak için 1981’in başında Uluslararası Barış Günü’nü kurmaya çalıştı.
 • Böylece neredeyse yirmi yıl sonra geldi ve tüm dünyada şiddeti reddetmeye, nefret ve nefretten kaçınmaya çalışan özel bir barış derneğinin kurulduğunu duyurdu.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm dünyada toplumsal barıştan resmi sorumlu olmak için Barış Günü’ne olan bağlılığı, bu nedenle halklar arasında yeni bir yolla yayılan şiddet ve terörist akıllardan kaçınmak için bu derneği kurdu.

Barış kültürü kavramı

 • Barış kültürü, toplumun üyeleri arasında diyalog ve iyileştirici önleme kültürü olduğu anlamına gelir ve barış, dünyayı insanlar arasında iyi kavramların büyümesini destekleyen ve bir kişiyi diğer ülkelerden üzebilecek her türlü nefreti, nefreti veya sınıfsal unsurları reddeden küçük bir beyaz oda yapan şeydir. Dünyanın her yerinde dostluk ve sevgi yaratın.

Amerika Birleşik Devletleri’nin doğru ilerlediği kalkınma planı

 • Amerika Birleşik Devletleri, 2030 yılı için dünyaya barış özellikleri empoze etmek için planlar geliştirmeye çalıştı, çünkü şu anda barışın önemi bizi başka bir yaşam düzeyine götürüyor ve barışı tesis etmeden ve ruhunda pekiştirmeden sürdürülebilir alanlardan herhangi birine ulaşmak için kesinlikle hiçbir hedef yok. toplum.
 • Bu nedenle, şimdi Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, toplumlarda ve farklı ırklar arasında barışı korumayı amaçlayan resmi karar üzerinde çalıştı.

Sorunları ele alma yöntemi

 • Sorunları kökten gündeme getirerek topluluğun sorunlarına barış açısından tam olarak hitap edebiliriz ve sonra temelde hukuku topluluğa getirmek için çalışırız.
 • Ayrıca, diyaloğa gerekli temelleri koyduğumuz sütunlar ve toplumun tüm üyeleri arasında saygıyı yaymaya çalışıyoruz, böylece toplumun karşılaşabileceği sorunları tırmandırana kadar meseleleri tırmandırabilsin.
 • UNESCO, ülke içindeki eğitim sistemi aracılığıyla barışın temellerini pekiştirmek ve inşa etmek için sağlam adımlar atmaya da isteklidir, çünkü küçük eğitim aşamaları kesinlikle barış ve haklara diğerlerinden daha fazla uyum sağlar.
 • Devlet, toplumun tüm üyeleri arasında ifade özgürlüğünü yaygınlaştırmalıdır, çünkü bu mesele, ülkeleri hakkında hissettiklerini söylemekten alıkoyan herhangi bir kontrolün olmaması nedeniyle insanların ruhlarını daha uygar hale getirmeye çalışmaktadır.
 • Hükümetler, Mısırlı gençliğin kalbine bir barış ve özgürlük kültürü aşılamak için çalışmalıdır, çünkü bu mesele, toplumu geliştirmek için çalışmamızı ve onu mümkün olan en büyük hale getirmek için çabalamamızı sağlar.
 • Öğrencilere tüm haklarını öğreten bir ana konu geliştirilmelidir, çünkü çocuğa haklarını ve görevlerini tanımlamak, zihninde neye sahip olduğunu ve neye sahip olduğunu bilen ve yaptığı tüm eylemleri iyi tercüme eden bir kişi olarak gelecekte sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olacak kültürel bir çeşitliliğin tadını çıkarır, çünkü var olduğunu bilir. Bazı şeyler uyuşmuyorsa sonuçları.
 • Halkın ruhları arasındaki kolektif çalışmayı güçlendirmeleri gerekir, çünkü kolektif eylem insanları daha birbirine bağımlı ve güçlü kılar ve bunun için grupları teşvik etmelisiniz, çünkü bundan sonra meyve verirler.
 • Toplum üyeleri arasında tavsiye unsurunu kullanmak, birçok fikri belirlemek için çalışmamızı ve böylece toplumumuzdaki en uygun ve pratik fikirleri seçmemizi sağlar, çünkü bu tavsiye, barışı dünyaya yaymanın en önemli yollarından biridir.

Ayrıca bakınız: Uluslararası Ana Dil Günü Bilgileri

Birleşmiş Milletler Uluslararası Barış Günü çağrısı

 • Amerika Birleşmiş Milletleri, UNESCO’daki devletleri ve katılımcıları, Uluslararası Barış Günü’nü desteklemek için çalışmak üzere dünyadaki insan hakları ve barış için uluslararası örgütleri takip etmeye çağırıyor, çünkü bunun uygun olması için uygun bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor.
 • Ayrıca, devlet içindeki hükümetlerin ve rejimlerin iç ve dış barışa önem vermesi, vermek istedikleri mesajdan uzak bölgeleri, merkezleri ve köyleri eğitmek için gönüllü olan ve gitmeye teşvik edilen pek çok insan olduğu anlamına geliyor.
 • Bu konferansların yapılma şekilleri genişliyor 21 Eylül’de her ülke kendi gelenekleri doğrultusunda toplumunda barış kültürünü yaymak için çalışıyor, sosyal barıştan bahseden çok sayıda konferans ve sanat sergisi yapabiliyor.
 • Ayrıca barış konusunu anlatan bazı film ve şarkılar göstererek bu barış kültürünü göstermeye çalışan ülkeler var ve bu konu toplum üyeleri arasında barış içeriği oluşmasına yardımcı oluyor.
 • Bazıları, cahillerin bir kısmı kafasında oynamasınlar diye insanları eğitmek ve eğitmek için gençleri gönüllülük arayışına sokmak için çalışıyor, onları din adı altında terörist gruplar haline getiriyor.
 • Bu nedenle, devlet eğitimli insanlarla el ele vermeli ki, bu tür grupların oluşumunu bildiğimiz İslam standartlarından herhangi birine düşman olarak sınırlamak için birlikte çalışabilsinler.

Özgürlük ve barış aynı madalyonun iki yüzüdür

 • Onlar gerçekten aynı madalyonun iki yüzü, çünkü özgürlük olmadan yabancı toplumlarda bilinen ve yayılan barış standartlarını tanıyamayız.
 • Özgürlük, bir inanç seçme özgürlüğünü veya seçimlerde oy kullanma özgürlüğünü içermez, çünkü özgürlük, içinde yaşadığımız gerçekliği reddeden görüşleri içinizde olanı ifade etme özgürlüğünü içerir.
 • Çünkü halklarda muhalif bir taraf varsa ve hükümet görüş açıklamasını sınırlandırırsa, o zaman kesinlikle insan iç huzuru hissedemez.
 • İçinde yaşadığı toplumda temel bir değeri olmadığını hissediyor ve bu yüzden toplumdan ayrılma üzerine çalışıyor ve bu, karşı karşıya olduğumuz ve şu anda toplumun tüm üyeleri arasında seçtiği silahlı muhalefet gruplarının kurulmasında temel tohum.

Ayrıca izleyin: Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Konusu

Bu nedenle hükümetler, siz bir saatli bombanın içindeyken dış barışa ilgi duymadan önce iç barışı yaymak için yaptıklarına uymalı ve aralarında fikir özgürlüğünü yaymaya çalışmalıdır.