Mesane kanseri erkekler için ölümcül

Kanser genellikle birçok insanın enfekte olmaktan korktuğu en tehlikeli hastalık türlerinden biri olarak kabul edilir, çünkü insanlar arasında büyük bir yüzdeye yayılan en kötü huylu hastalıklardan biridir ve kanser aynı zamanda birçok yaşamın sonlanmasına neden olabilecek en yaygın hastalıklardan biridir. Yılda bir kişi,

Mesane kanseri erkeklerde sık görülen kanser türlerinden biri olduğu için kanserin en önemlileri akciğer kanseri, karaciğer kanseri, kolon kanseri, mide kanseri, kadınlarda meme kanseri ve özellikle erkeklerde mesane kanseri olmak üzere pek çok türü olduğunu belirtmekte fayda var ve yaşadıkları en tehlikeli hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Bunlardan ve bu yazıda erkeklerde mesane kanseri ile biraz ayrıntılı olarak ilgileniyoruz.

Mesane kanseri

Mesane kanseri, erkeklerin yaşadığı kanser türleri arasında dördüncü sırada yer aldığından erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir ve kadınlar için bu hastalık kadınların grev yaptığı kanser türleri arasında sekizinci sırada yer almaktadır.

Mesane kanseri, etkilenenlerin birkaçının ölümüne neden olan kanser türlerinden biri olarak kabul edilir ve mesane kanseri olan hastaları incelerken, mesane kanseri olan kişilerin% 80’inin hastalığın başlangıcında, yaralıların% 20’sinde hastalığa yakalandığını belirtmek gerekir. Hastalıkları ileri evrelerde olduğu için mesane kanseri neredeyse ve enfekte olanların beşte birinin ölümüne neden olur ve bu vakalardaki tümörün başlangıcında herhangi bir yüzeysel tümör olduğu için tedavi edilen birçok vaka olmasına rağmen hastalık olabilir. Tekrar hastaya dönün,

Mesane kanserinden iyileşen hastaların yine% 3 oranında hastalığa bağlı olduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle hastalığın tekrar yayılmasını sınırlamak için periyodik takip dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biridir ve ayrıca önemlidir. Enfeksiyonun erken evrelerde saptanması, yani tümörün yüzeysel olması, hastalığın erken evrelerde önlenmesine veya tedavi edilmesine büyük ölçüde yardımcı olan şeylerden biri olduğu için hastalığın erken teşhisi de dikkate alınmalıdır. ,

Aksine, hastalığı geç evrelerde keşfetmek, başa çıkılması zor konulardan biri olarak kabul edilir, çünkü bu durumda tedavi, hastalığın yayılması ve mesane gelirine erişimi ve yayılması nedeniyle genellikle büyük ölçüde etkilidir ve daha sonra bu aşamaya ulaşılması konulardan biri olarak kabul edilir. Kendisiyle enfekte olan kişinin hayatına neden olabilecek ciddiyet.

Ayrıca bakınız: Omurga Kanseri ve Tedavisi

Mesane kanseri türleri

Hiç şüphe yok ki mesane kanseri, gelişmiş ülkelerde en sık görülen tip olan geçiş fenotipi ile başlayıp skuamöz hücreleri ilgilendiren tür olan geçiş fenotipi ile başladığından, birbirinden farklı pek çok türü olan kanser türlerinden biridir.

Mesane kanserinin evreleri ve malignitesi veya ciddiyeti

Daha önce de bahsettiğimiz gibi mesane kanseri, birçok yaşamın sona ermesine neden olabilecek en kötü huylu hastalık türlerinden biridir, ancak bu tür kanserin, kanser hücrelerinin cilde ne ölçüde nüfuz ettiğini gösteren birçok aşaması olduğunu belirtmek gerekir. Hastalığın virülans derecesi ve bu evreler arasında TA papilloma bulunur ve bu, mesane kanseri evrelerinin ilk evresini tedavi eder, burada kanser hücreleri epitel ile sınırlandırılır ve lamina asla ulaşmaz ve bu aşama hastalığın erken aşamalarından biridir ve bu aşamada hastalık keşfedilirse tedavisi kolaydır. Sahne.

Mesane kanseri belirtileri

Mesane kanseri, özellikle hastalığın ileri evrelerinde birçok ortak semptomu olan en yaygın kanser hastalıklarından biridir, bu nedenle bu hastalığın ortak semptomlarını bilmek, dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biridir ve mesane kanseri olan kişilerde ortaya çıkan en önemli semptomlar arasında şunlar yer alır: :

  • İdrar yolu kanaması mesane kanseri olan kişilerde en sık görülen şeylerden biri olduğundan ve teşhis konulacak en önemli işaretlerden biri olarak kabul edildiğinden mesane kanseri ile ilgili en önemli şeylerden biri bu konu olarak kabul edilmektedir.
  • Mesane kanseri, mesane şişmesine neden olarak belde ağrıya neden olur ve mesane kanseri olan kişilerde ortaya çıkan ve teşhis sırasında dikkate alınması gereken en yaygın semptomlardan biridir.
  • Mesane kanserinin en önemli belirtilerinden biri olan idrara çıkma sırasında ağrı hissetmek, bu nedenle gözlemlenmesi dikkate alınmalıdır.

Ayrıca izleyin: Cilt kanseri nedir ve türleri

Mesane kanseri için risk faktörleri

Mesane kanseri, birçok insanın ölümüne neden olabilecek kötü huylu kanser türlerinden biridir, bu nedenle önleme, dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biridir ve artışa neden olabilecek birçok işaret olduğunu belirtmekte fayda var. Bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri olan mesane kanserine yakalanma riski ve bu faktörlerin en önemlileri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Genel olarak kanser için en önemli risk faktörlerinden biri olan sigara, bu nedenle erkeklerde mesane kanseri için en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.
  • Mesane kanserine neden olabilecek en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilen kemoterapiye maruz kalma, bu yüzden bu madde vücudu olumsuz yönde etkileyebileceği ve kansere neden olabileceği için kaçınılması gereken en önemli şeylerden biridir.
  • Vücudun hücrelerini en olumsuz etkileyen şeylerden biri olan radyasyona maruz kalma, bu nedenle mesane kanseri için en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul edilir ve radyasyonun önlenmesi dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biridir.
  • Genellikle Amerika Birleşik Devletleri dışına seyahat eden kişileri etkileyen parazit enfeksiyonu ve bu aynı zamanda erkekler için mesane kanserine neden olabilecek en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul edilir.
  • Mesane zarının kronik tahrişi, mesane kanserine neden olan en önemli faktörlerden biri olduğu için mesane kanserine neden olmaması ve gelişmemesi için hemen tedavi edilmesi gerekir.

Ayrıca bakınız: hipofarengeal kanser ve semptomları

Makalenin sonunda mesane kanseri, semptomları, nedenleri ve risk faktörleri hakkında biraz detaylı bilgi edindik.Bu makaleyi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşabilir, ayrıca kanser hastalıkları veya sağlık alanıyla ilgili birçok farklı konuyu içeren daha başka makaleleri de görebilirsiniz. Sitemiz kültürel bilgilerdir.