İyi çocuklar için dua | Kültürel bilgiler

Çocukların iyiliği için bir dua, bu yazıda çocukların iyiliği için en güzel duayı sunuyoruz, çünkü çocuklar bu dünyadaki babaların ve annelerin gerçek hazineleri, tüm hayalleri çocuklarının rehberliğinde ve bu dünyadaki ve ahiretteki durumlarının doğruluğu ile özetleniyor, bu nedenle aşağıdaki paragraflarda çocukların iyiliği ve rehberliği hakkında cevaplanan bir dizi dua sunuyoruz. Çocuklara dua etmenin yararlarını, koşullarını ve en iyi tepki zamanlarını açıklamaya ek olarak.

Dua etmenin önemi ve liyakati

 • Dua, İslam dininin onayladığı ibadetlerden biridir ve bir Müslümanın Yüce Allah’a yakın olabileceği en ritüel eylemlerden biridir.
 • Yüce Allah, gece gündüz kendisine seslenen hizmetçiyi sever ve her zaman taleplerini yerine getirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için ona başvurur.
 • Hizmetkarların Rabbi, yüceltilsin ve yüceltilsin, hizmetçilerine duaya cevap verileceğini vaat etti, bu yüzden Müslüman, duaya uymak zorundadır, çünkü bolluğu kaderi değiştirir, koşulları iyileştirir ve işleri uzlaştırır.

Ayrıca izle: Ramazan’da ölen anne için dua

Çocuklar için iyilik ve rehberlik için dua etmeyi tercih etti

 • Genel olarak namaz kılmak, bir Müslümanın bir gün içinde yapabileceği en güzel fiillerden biridir ve özellikle çocuklar için dua etmek büyük değer ve önem arz eder ki, gözden kaçırılmamalıdır.
 • Çocukların doğruluğu ve hidayeti için dua etmek, hizmetkârdan Yüce Allah’ın işlerini halletmesi ve işlerini düzeltmesi için bir yetkidir, çünkü o, Yüce ve Yüce’dir.
 • Çocuklar için dua etme taahhüdü, koşullarını en iyi şekilde değiştirir ve onları kendileri ve toplumları için faydalı iyi çocuklar yapar.

Yalvarmaya cevap verme zamanları ve karşılanması gereken koşullar

 • Cevap zamanlarından biri olduğu için namaz kılmanın arzu edildiği zamanlar vardır, bunlardan en belirgin olanı gecenin karanlığında, özellikle son üçte birlik kısımda ve namaz kılarken secdede olur.
 • Yine Ramazan ayında, oruç tutan kişinin orucunu bozarken, Cuma günü mübarek günlerden biri olduğu için, şiddetli yağmur ve diğerleri gibi bir davetiyesi olduğu için dua cevaplanır.
 • Cevap verilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlara gelince, bunlardan en öne çıkanlarından biri, bir başkasına zarar gelmesini dilemeden kendine ve başkalarına iyilik duasıdır.
 • Yüce Allah önünde hürmet, dua ve zayıflık göstermenin yanı sıra dua sırasında Allah’a nezaket ve devam etmekten sıkılmama.

İyi çocuklar için bir dua

Oğullar bu dünya hayatının süsüdür ve Allah’ın insana verdiği en önemli nimetler arasında babaların ve annelerin çocuklarına her zaman iyilik ve rehberlik dilediğini ve çocukların iyiliği için en önemli dualar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Ey Tanrım, çocuklarımı kurtar ve onlara itaatini ver ve onlarda beni kutsasın.Allah onları yol gösterici kılsın, sapkın ve sapkın olmayan yol göstericiler yap, Allah onlara imanı sevdirdi ve yüreklerinde süsledi ve onlara ihanetten, ahlaksızlıktan ve itaatsizlikten nefret etti.
 • Ey Tanrım, çocuklarıma, Fatouh’un anlayışına, bilenlere açık, onlara cahil olduklarını öğret ve onlara unuttuklarını hatırlat ve onlara cennetin ve yerin bereketlerini aç. Sen işiten ve cevap verensin.Allah, ey Musa’nın öğretmeni – selam ona – öğret onlara ve Süleyman’ın anlayışını – onun için esenlik olsun – onları anla. Onlara bilgelik ve ayrı konuşma veriyorum.
 • Aman Tanrım, oğullarıma ve kızlarıma cahil olduklarını öğret ve onlara unuttuklarını hatırlat ve onlara cennetin ve yeryüzünün bereketlerini aç.Allah, dua eden sensin.Allah, onlardan ezberleme gücünü, kavrayış hızını ve aklın açıklığını istiyorum.Allah, onları yol gösterici yap.
 • Ey Tanrım, onları bu dünyada ve ahirette servetinin en bereketine yap ve onları dostların ve senin arasına kılın, onların ellerinde ve imanlarında nuru arayan, onlardan korkun ne de üzülsünler.Allah, onları kitabının bekçileri, savunucuları, cihatçılar ve Elçi Muhammed’in muhbirleri yap – Allah onu kutsasın ve barış versin.
 • Ey Allah, günahlarını bağışla, kalplerini arındır, şövalyelerini kuvvetlendir, ahlaklarını iyileştir, kalplerini nur ve hikmetle doldur, kalplerini ışık ve hikmetle doldur, aileleri her nimeti kabul etsin, ey Allah, onları anılanlar ve anılanlar arasında yap, itaatinle kalplerini askıya al ve onları sana ve sevgiye dönenlerin veçhelerinden biri yap.
 • Ey Tanrım, onlara bilenlerin fethini açın, onlara hikmet ve faydalı bilgiler verin, ahlaklarını rüyalarla süsleyin, onları dindarlıkla onurlandırın ve onları iyilikle güzelleştirin.
 • Aman Tanrım, onlara doğru hoca, iyi arkadaşlık ver, onlara gönül ve hoşnutluk ver, kalplerini altındakilere bağlanmaktan arındır ve onları onları seven ve seni seven kişiler yap.
 • Tanrım, onlara sevginizi ve onları sevginize yaklaştıran her işin sevgisini verin. Aman Tanrım, onları seni alçaltanlar yap, böylece onu büyüttün ve prestijine razı oldun, böylece onu sevdin, sana yaklaştın ve ona yaklaştın, sana sordu ve ona cevap verdi.

Çocukların yol göstermesi için en iyi dua

Yol gösterme ve doğruluk her şeye kadir Allah’tan bir lütuf olduğundan ve dilediğine ihsan ettiğinden, çocukların doğruluğu için dualar sunuyoruz ve bu yüzden hidayet duası çoğaltılmalıdır, çünkü dua daha iyiye kader değiştirir ve felaketleri önler ve bu dualar arasında şunlar vardır:

 • Ey Tanrım, onları haramlarından müsaade edin ve senin dışındakilerden nimetinle onları zenginleştir.Allah onları kötülükten, zina ve şaraptan koru ve onları hastalıklardan, belalardan ve zararlılardan koru.Allah, bana yaşlarının en güzel halini ver, bana zayıfları için onlara iyi bir sağlık ver, küçükleri için onlara iyi bir eğitim ver ve onlara güç ver. Ve onları güzel bir bitki yap, ey heybet ve şeref ey Allah, onlara gecenin kötü kaplarının kötülüklerinden ve gündüzün kenarlarından esenlik ver, onlardan sevdiklerine hidayet ver ve onları bağışla, ey bağışla.
 • Ey Tanrım, onları bedenlerinde içten ve dıştan iyileştir, tüm kötülüklerden ve nefretten koru ve onları kendi içlerinde, dinlerinde, dünyalarında ve ahlaklarında iyileştir ve onlara istikrarlı bir yaşam ve geçim sağla, Ey Allah, onları görünen ve gizli iğrençliklerden koru. İtaatinizde ve memnuniyetinizde sağlık ve zindelik ile.
 • Aman Tanrım, Efendilerin Efendisi, bana küçükleri efendim, zayıflarını benim için güçlendir ve onlara bedenlerinde, işitme, gözlerinde, ruhlarında ve uzuvlarında sağlık ver. Ey Tanrım, onlarla kolumu kuvvetlendir, onları Oodd yap ve onlarla sayımı arttır ve onlarla varlığımı süsle, onları hafızamda selamlıyorum ve yokluğumda onları bana veriyorum, ihtiyaçlarımı yerine getirmelerine yardım ediyor, itaatsiz, engelleyici, günahkar değil, bana itaatkar yapıp onları eğitmelerine, disipline etmelerine yardımcı oluyorum. Ve onları benim için bu dünyada ve ahirette bir göz bebeği yap ve beni ve soyumu lanetli Şeytan’dan koru, Ey Merhametli.
 • Aman Tanrım, onları benim için sevgi dolu yap ve üzerime doğru ve itaatkar geliyoruz, itaatsiz, aşılmaz veya günahkar değil. Tanrım, onlardan musibet ve sitem kaldır ve onlara İslâm gerçeği hakkında güzel bir sonuç ve ölüm ver ve onlardan razı olursun, Ey Merhametli.
 • Ey Allah, onların ruhlarını ve onun üzerine zekatını getir, onun zekatından daha hayırlısın. İhtiyacım üzerine.
 • Aman Tanrım, çocuklarımı ve ahlaksızlıklarımı hem görünür hem de görünmez bağışla ve onları nimetlerin için minnettar kıl ve onları tamamla, Ey Merhametli, Ey Allah, kalplerinden bilgelik pınarlarını üfle ve dilleriyle mükâfatlandır. Ey Allah, onlara bu dünyada ve ahirette kendilerine hayırlı olan her şeyi, ondan bahsettiklerinizi ve unuttuklarınızı, gösterdiklerinizi, gizlediklerinizi, bildirdiklerinizi, ey Allah, onları meşru geçim temininde, sizden başka aşağılanmaktan muaf olanları, merhametinizle adaletsizlikten kurtarılanları ve sizin merhametinizle azaptan kurtarılanları onlara genişletin.

İnatçı çocuğun rehberliği için bir dua

İnatçı bir çocuk, ailesini sıkıntıya sokar ve onu düzeltmek ve davranışını iyileştirmek için sürekli düşünmelerine neden olur, ancak dua, bunu başarmanın en önemli araçlarından biridir ve bu da bizi çocukların iyiliği için dua etmeye sevk eder:

 • Ey Tanrım, ey Hayy, ey Qayyum, güzel isimlerinizle rica ediyorum, çocuklarımda ve soylarımda beni kutsasın, onlara zarar vermeyin, onları itaatinizle barıştırın ve haklılıklarıyla beni korusun.Allah, Müslümanların çocuklarına, sizden çocuklarıma dilediğim gibi, ey şan ve şeref, Ey Allah, onların kalplerini şifalandırsın. Ve gözlerine bir ışık, ey Tanrım, onları senin seçilmiş peygamberin için mutlu et, onları sevdiğin ve kabul ettiğin şeylere götür ve onları alçakgönüllülüğünden biri yap ve Allah’a şükürler olsun, alemlerin Rabbi ve en şerefli elçiler, efendimiz Muhammed sadık Peygamber, ailesi ve arkadaşları hepsine.
 • Aman Tanrım, bana (kızların ve erkeklerin isimlerini) bensiz ve güçsüz verdin, bu yüzden onları güçsüz ve güçsüz bırakarak koru, Allah onları kendilerine zarar veren her türlü kötülükten ve her türlü kötülükten korusun, Allah onları hastalıklardan ve hastalıklardan korusun, Ey Tanrım, onlara vebamı onlardan ödüllendirme Ayartmalar, onlardan görünen ve gizli olanlardır, ey Allah, onları kullarının iyiliğinden, kitabının koruyucularından, din, ibadet ve ahlakta en iyilerden ve hayatın en mutlularından ve yaşamın en güzelinden, Allah onları haramdan izin vermenle ve yanındakine şükür Rabb, Şeytan gününe kadar kitabını koruduğun gibi Rabb Onlara doğru insanların refakatini ve saf ve size güvenenlerin erdemlerini sağlayın, Ey Kudretli Bir, Ey güçlü, Tanrı kalplerin ve bedenlerin hastalıklarını onlardan uzak tutsun ve bana onlarda gücünüze ve gücünüze ümitimin amacına ulaşın, Ey cömert, Ey Manan, Rab, onların iyiliğine ve iyiliğine ve Allah’ımdan sonra onların yalvarışları ile beni rahmet ve kutsamalarımdan sonra beni rahmet ve kutsamalarımdan ötürü onların rahmetiyle ve rahmetiyle mutlu et .
 • Tanrım, çocuklarım gözlerimin ıskaladığı bir yere kalbimin bir parçasını emanet ediyor, ama gözlerini kaybetmemiş, bu yüzden onları büyüklüğünüze yakışır bir koruma olarak saklıyorum.
 • Aman Tanrım, çocuklarımda beni korusun ve onlara itaatinize itaat etmelerini sağlayın ve bana doğruluklarını verin.Allah, Musa ve Adem Efendi onlara öğretin ve Süleyman’ın anlayışı onların anlayışıdır ve ey bilgeliğin hikmetini ve konuşmayı ayıran, onlara hikmet ve ayrı konuşma verin. .
 • Aman Tanrım, çocuklarımı yol gösterici, yol gösterici yap, kaybolmasın, saptırmasın, Ey Tanrım, onları ahlaksızlıklardan, talihsizliklerden, depremlerden ve ayartmalardan, onlardan görünen ve saklı olanlardan koru, Tanrım onları kötülüklerden ve zararlılardan koru. Siz onlara hidayet verirken, onlara sizden rahmet verin ve onları akıl işlerinden hazırlayın.

Ayrıca izleyin: Dini ve endişeyi ortadan kaldırmak ve geçim kaynağı sağlamak için yalvarma

Çocukların yol göstermesi için bir dua cevaplandı

Dua, her zaman mevcut olan bir ibadettir ve bir Müslüman bunu her zaman ve her yerde yapabilir ve Allah hizmetçilerine cevabı vaat etmiştir, ancak mesele sağlam bir yürekle ve aşağıdaki çocukların doğruluğu için bir dua ile sebat, sebat ve saygı gerektirir:

 • Ey Tanrım, çocuklarımın hayatını sağlık ve esenlik ile itaatinde ve memnuniyetinde uzat, Allah beni küçüklerini korusun ve zayıflarını güçlendir, Ey Allah kalplerini senden ve altındakilere bağlanmaktan arındır ve onları seni seven ve sevenleri yap, Allah onları sevginizle ve Peygamberiniz Muhammed’in sevgisiyle ve sizi seven herkesin sevgisiyle ve sizi seven herkesin sevgisiyle ve her işin sevgisiyle korusun Tığ işi.
 • Ey Tanrım, onları alçakgönüllü yap, böylece onu büyüttün, prestijine razı oldun ve onu sevdin ve sana yaklaşıp sordu ve cevap verdi: Ey Allah, onları sevdiklerinize ulaştırın ey Bağışlayıcı, ey Allah, onlara salih geçiminizin kapılarını en genişinden açın ve onlara haklılığınızı haramdan ve yanınızda olanlara şükredin. Kötü yoldaşlar, Allah onları bedenlerinde, işitme duyularında, gözlerinde, canlarında ve uzuvlarında korusun.Allah, ruhlarına dindarlıklarını ve doğruluğunu ver, sen onların kutsallaşmalarından daha iyisin.
 • Ey Allah, onlara akılcı olmaları için ilham ver, onları doğru, dindar, itaatkar, sana, arkadaşlarına, sevgiye ve düşmanlarına, onlardan nefret eden düşmanlarına itaatkar kıl! Aman Tanrım, kollarımı kuvvetlendir ve onları varlığımla süsle, onlarla hafızamı canlandırıyorum, yokluğumda onlardan memnunum ve onlara yardım ediyorum.
 • Ey Tanrım, onları bana itaatsiz kıl, itaatsizlik, cezasızlık ya da günahkâr değil, Ey Tanrım, demek onları eğitmek, terbiye etmek ve haklarını bana ve onlar için güzel kıl. Aman Allahım, onları kitabınızın bekçileri, yolunuza avukatlar ve Peygamberinizin muhbirleri yapın, ey Allah, büyük Kuran’ı kalplerinin pınarı, kalplerinin şifası ve gözlerine nur kılın.

Ayrıca izle: Annemin ölümü için bir dua

Bununla, Yüce Allah’tan çocuklar için rehberlik ve doğruluk istemek amacıyla çok sayıda denenmiş ve cevaplanmış yalanı içeren içeriğin, çocukların doğruluğu için dua ile ilgili kapsamlı bir makale sunmayı bitirdik ve ayrıca çocuklar için dua erdemi ve genel olarak dua etmenin önemi olan diğer bazı bilgilerden de bahsettik. Sonunda içeriği beğeneceğinizi ve yeni makalelerde bizi beklediğinizi umuyoruz.