Deneysel endişe ve ızdırabı gidermek için yalvarma

Endişe ve ıstırabı gidermek için bir dua denenir ve bu yazıda Allah’ın lütfuyla denenip cevaplanan, endişe ve ızdırabı gidermek için en güzel duayı sunuyoruz.Herkes hayatında felaketlerle karşılaşmakta, dünyevi nedenlerin ortaya çıkmasına ve bu sorunları çözmeye ve endişelerden kurtulmaya çalışmasına rağmen şiddetli stres ve endişelere ve zor durumlara maruz kalmaktadır. İlahi çözümün her zaman en iyi ve en kesin olduğu ve bu, dua etmeye devam etmek ve Tanrı’ya yaklaşmakla özetlenebilir.

Dua etmenin önemi ve liyakati

 • Yalvarmanın büyük bir değeri ve Yüce Allah’la birlikte büyük bir yeri vardır ve O’na tapınmayı seven O’dur, şan O’na olsun.
 • Yalvarmadaki artış, ısrarla ve aciliyetle, Yüce Allah’ın gücüne olan inancın ve güvenin gücünü teyit eder.
 • Dua, kulun ikiyüzlülük ve ikiyüzlülük olmaksızın Allah’a yaklaşma arzusundaki samimiyetini teyit eder, çünkü başkalarının görmediği ibadet ve itaattir ve aynı zamanda kaderi değiştirir, felaketleri artırır, sıkıntıları giderir ve endişeleri giderir.

Ayrıca izleyin: Doaa for Banati | Kızlar için en güzel dualar

Yalvarışa cevap verme koşulları ve en iyi zamanlar

Bu koşulların en önemlileri arasında, duaya Allah’ın lütfu ve kullarına cömertliği ile cevap verilebilmesi için uyulması gereken şartlar ve görgü kuralları vardır:

 • İhtiyaçları karşılamak için Allah’a itaat, yakarış ve itaat.
 • İyilik için günah ve günah işlemekten tamamen kaçınarak dua edin ve Peygamberimize bolca bağış ve dua edin, Allah onu kutsasın ve esenlik versin.
 • Gecenin son üçte birine cevap vermenin en önemli vakitleri arasında, namazda secde, yağmur vakti, mübarek Cuma, sıkıntı ve hastalık vaktidir.

Endişe ve ızdırabı gideren tercihli dua

 • Yalvarmanın her zaman büyük bir değeri vardır ve hizmetkârın en zayıf anında olduğu ve Yüce Allah’ın desteğine ve gücüne ihtiyaç duyduğu sıkıntı ve sıkıntı zamanlarında mesele lehte artar.
 • Hizmetçi, tüm yüreği ve duyguları ile kederden kurtulma dileyerek ve yalvararak Allah’a döner ve bu, Allah’ın gücü ve büyüklüğü karşısında ne kadar güç veya etki elde ederse etsin, zayıflığının bir kanıtıdır.
 • Af dilerken aşırı dua, acıyı dindirmek ve hayattaki dert ve dertlerden kurtulmanın en önemli nedenlerinden biridir.

Deneysel kaygı ve ıstırabı gidermek için dua

Yalvarış, kulun, sıkıntıları gidermek, işleri kolaylaştırmak ve sıkıntıyı gidermek için gizlice Yüce Allah’a yalvararak yaptığı bir ibadettir.Zorluklardan ve endişelerden kurtulmak için söylenebilecek en güzel dualar arasında şunlar yer alır:

 • Ey Tanrım, ey sert kayganlaştırıcı, ey sert yağlayıcı, ey uyarıları gerçekleştiren ve her gün yeni bir mesele olan, beni ızdırabın boğazından en geniş şekilde çıkar, senin aracılığınla dayanamadığımı öderim ve Yüce Allah, Kudretli ve Rab dışında hiçbir güç veya güç yoktur. Soruma cevap verme, beni kederimle bırakma, beni kalbime ve gücüme emanet etme ve çaresizliğime merhamet et, çünkü göğsüm daraldı, zihnim işlerimde dolaştı ve şaşkına döndü ve sen sır ve yüzümde yüceltilmiş ve yüceltilmiş dünya, sıkıntılarımı dindirip kolaylaştıran yararımın ve zararımın sahibisin.
 • Tanrım senden, kalbimi dilediğin gibi işlemeni, benden hoşlanacak şekilde okumanı ve onunla çalışmanı, kitabını gözümle aydınlatmanı, dilimi salıvermeni, kalbimden salıvermeni, göğsümü onunla açıklamanı ve onunla bedenimi yıkamanı rica ediyorum ve dışında hiçbir güç veya güç yok Yüce Tanrı’da, Büyük.
 • Oh Tanrım, koşum takımında yaptığın nezaketle ve kolaylaştırmada nezaketini sakla, bana ne kadar nazik davranıyorsun ve beni kötülükten uzaklaştır çünkü her şeyi yapabiliyorsun.
 • Büyük ve Merhametli Tanrı’dan başka ilah yoktur, Tanrı’dan başka tanrı yoktur, Büyük Tahtın Rabbi, Tanrı’dan başka tanrı yoktur, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve Yüce Arşın Efendisi.
 • Aman Tanrım, sana merhamet et, umarım beni bir göz kırparak kendime emanet etmezsin ve tüm işlerimi bana düzeltirsin, Senden başka tanrı yok, Tanrı, Tanrı benim Rabbim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.
 • Ey Tanrım, sana gücümün zayıflığından, hilelerimin eksikliğinden ve insanlar üzerindeki bencilliğimden şikayet ediyorum, Ey alemlerin Efendisi, sen ezilenlerin efendisisin ve merhametlilerin en merhametlisin ve beni bana meydan okuyan bir uzağa veya gücü emrim olan bir düşmana emanet edenlere Rabbimsin? Eğer bana öfke duymuyorsan, umrumda değil, ama iyiliğin benim için daha geniş.Ben karanlığın parladığı yüzünün ışığına sığınırım ve bu dünya ve ahiret meselesi benimle barıştı, öfkenin bana inmesi için ya da öfkenin benim dışıma inmesi için, sen tatmin oluncaya ve güç kalmayıncaya kadar Sende Tanrım, başıma gelenler hakkında en bilgilisin (ve meseleden bahset), bu yüzden beni kolaylaştır.
 • Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, görünmeyenlerin dünyası ve şahit olan Allah, senden başka ilah yoktur, her şeyin Rabbi ve Kralı, Ruhumun kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onun müşrikliklerinden Sana sığınırım ve bir kötülük yapmam veya onu bir Müslüman’a mükâfatlandırmam.
 • Ey Tanrım, alçalmaktan, yıkılmaktan, boğulmaktan ve yakılmaktan Sana sığınırım ve ölüm üzerine Şeytan tarafından tökezlenmekten Sana sığınırım ve planladığın sebep için ölmen için sana sığınırım ve sana sığınarak bir ısırık için ölürüm.
 • Ey Musa’nın öğretmeni, bana ve Süleyman’ın anlayışını öğret, beni anla ve hikmeti ve ayrı konuşmayı ver, bana hikmet ve ayrı konuşma ver.Allah, dillerimizi anınla, kalplerimizi korkunla ve sırlarımızı itaatinle, her şeyin üstündesin, Tanrı bizi saysın ve aracıyı lütuf etsin.

Endişeleri ve sorunları gidermek için dua

Endişe ve ıstırabı gidermek için denenmiş ve cevaplanmış en güzel duayı, yalvarmak bir kişiye psikolojik rahatlık ve sükuneti garanti eden tek yol olduğundan, Yüce Allah’a güven ve acıyı dindirebileceğine dair tam iman koşulu ile sunuyoruz:

 • Ah Tanrım, Musa efendimiz ile denizle alay ederken, bütün yarattıklarınla ​​benim için alay et, ona selam olsun ve kalpleri Davut için demir olduğu için, selam ona olsun, çünkü onlar senin izninden başka konuşmuyorlar, emirleri senin ellerinde ve kalpleri senin ellerinde, nasıl istersen, Ey kalplerin kalıbı, dininde kalbimi tasdik et.
 • Ey Tanrım, bizi hayal kırıklığına uğratarak geri verme ve salih kullarına sunulanların en güzelini bize ihsan etme.Allah, bizi iyiliklerinden, kaybedenlerden, kaybettiğinden ya da saptırmadan denizden uzaklaştırma ve kıyamet gününe kadar bizi rahmetinle bağışla, Ey Merhametli.
 • Oh Tanrım, bana yardım et ve bana lanet etme, beni destekle ve destekleme, beni fethet ve beni çalma, bana rehberlik et ve bana hidayet ver ve bana karşı günah işleyenlere zafer bahşet, sana şükredeyim mi, sen bir erkeksin, korkun var, itaatkarsın, bir derin var Tövbemi kabul et, hapımı yıka, yalvarışıma cevap ver, iddiamı onayla, kalbime rehberlik et, dilimi ört ve göğsüme dua et.
 • Oh Tanrım, beni bir ışık yap ve kalbimde bir ışık, işitmemde bir ışık, görüşümde bir ışık, saçlarımda bir ışık, kemiklerimde bir ışık, kanımda bir ışık, arkamda bir ışık, önümde bir ışık, sağımda bir ışık, solumdan bir ışık, altımdan bir ışık, bir ışık Yukarıdan, Tanrım, beni bir ışık yap ve beni bir ışık yap.
 • Ey Tanrım, Ey yaşayan, Ey Qayyum, Musa’nın Efendisi Harun, Nuh, İbrahim, İsa ve Muhammed, Allah’ın duaları ve esenliği onun üzerine olsun, beni ezber kalitesi ve anlayış hızı ile onurlandırın ve bana hikmet, ilim, ilim, akıl, akıl ve rüyanın sebatını verin.
 • Tanrım, seni nasıl arayacağım ve ben, senden ve senden umudumu nasıl kesebilirim Tanrım, eğer senden istemezsem, o zaman bana vereceksin, bana kimi vermesini isteyeceğim? Ve eğer sana izin vermezsem, o zaman bana cevap vereceksin, o zaman kim aradığım bana cevap verecek ve eğer sana yalvarmazsam bana merhamet edeceğim, o zaman kime dua edeceğim ve bana merhamet edeceğim? Ve Musa’ya denizle tanıştığımda, onu boğulmaktan kurtaracağım. Çok geç değil ve merhametinle, Ey Merhametli.

Ayrıca izle: iyi çocuklar için bir dua

Acı ve ızdırap duası

Bir insanın bu dünyada maruz kalabileceği felaketler çok ve çeşitlidir ve bu felaketlerden kurtulmanın ve bu felaketlerden kurtulmanın, dua ve Allah’a yaklaşma, kaygı ve sıkıntının giderilmesi için dua dışında hiçbir yolu yoktur:

 • En Merhametli ve Cömert Tanrı’dan başka tanrı yoktur, Tanrı’dan başka tanrı yoktur, Yüceler Yücesi, Büyüktür, Tanrı’dan başka tanrı yoktur, Yedi Göklerin Efendisi ve Büyük Tahtın Efendisi.Aman Tanrım, sizden dinde bir artış, yaşamda bir lütuf, vücutta sağlık, rızık bolluğu, ölümden önce tanıklık ve tanıklık diliyoruz. Öldüğünüzde, ölümden sonra affetme, hesaplaşma üzerine affetme, azaptan korunma, gökten paylaşma ve bize şerefli yüzünüzün bakışlarını verin.
 • Tanrım, bana iyilikle aç ve iyilikle sonuçlandır ve senden bana bir yardımcı bağışla.
 • Ey Tanrım, Ey Faraj Al-Hamm, Ey Hüzün Detektörü, Dünyanın ve Ahiret’in Sıkıntılı, Merhametli ve Şefkatli Çağrısına Cevap Vererek, beni başkasının merhametiyle zenginleştirecek olan sizden rahmetle bana merhamet etmenizi rica ediyorum.
 • Ey canlı, ey kayyum, ey nur, ey kutsal, ey yaşayan, ey Allah, ey merhametli, beni tövbe eden günahları bağışla, pişmanlığa yol açan günahları affet, yemini hapseden günahları affet, samimiyetten sapan günahları affet beni ve kopan günahları affet Lütfen imhayı hızlandıran günahları bağışlayın, yalvarmayı geri döndüren günahları bağışlayın, göklerin belasına üzülen günahları bağışlayın, havayı karartan günahları bağışlayın ve kapağı ortaya çıkaran günahları bağışlayın.
 • Ey Tanrım, hileler için vazgeçilmez olanı yönetmenizde ve cömertliğinizde umudun üstündedir ve kusuru mühürleyen şeyi gizlemenizde ve kusurlarınızı silenin affınızda, bu nedenle yönetiminizin gücü ve cömertliğinizin büyüklüğü ile beni en iyi önlemlerle yönetmenizi ve beni en iyi önlemlerle yönetmenizi ve işlerimi en iyi şekilde yönetmenizi, kolaylaştırmanızı rica ediyorum. Ve ben asla eksik değilim ve sen benim Rabbimsin.
 • Ey kralın sahibi, kralın sahibi, kralı istediğin kişiye getirirsin ve istediğin kralı alırsın, istediğin kişiyi aşağılarsın, elinle iyiliktir, her şeye kuvvetlisin.

Bir sıkıntı, üzüntü, üzüntü ve sıkıntı duası yazılır

Dua, bir Müslümanın uyması ve ihmal edilmemesi gerektiği şeklindeki görgü kurallarına sahiptir ve bu koşulları önceki paragraflarda açıkladığımız için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, sıkıntıyı gidermek için bazı dualar sunuyoruz:

 • Dünyanın ve ahiretin rahmetini ve rahmetini, onları dilediğine verirsin, onları istediğinden alıkoyarsın, beni senin dışındakilerin rahmetinden zenginleştiren bir rahmet olarak bana merhamet et.
 • Aman Tanrım, beni kendime emanet etme, çünkü ben idare edemiyorum, ne de yarattıklarından ve kederlerinden kimseye, ve gözlerini algıladıklarında gözlerin farkında olmayanları nezaketinle beni kavrıyorsun ve o nazik ve uzman.
 • Aman Tanrım, kalbimi kalbimle ailemin kalpleri ve karıştırdığım kişilerin arasına sarın ve aramızda uzlaşın ve barış yollarına rehberlik edin.
 • Karanlığın aydınlattığı yüzünüzün ışığına sığınırım ve bu dünya ve ahiret meselesi, bana inen kızgınlığınızdan veya öfkenizden, suçunuz size tatmin oluncaya kadar ve sizden başka hiçbir güç ve güç kalmayana kadar size barışır. Kararınız, davanızı düzeltin.
 • Oh Tanrım, bana müjde, Yakup’un Yusef’e vaaz ettiği ve bana sevinçle vaaz verdiği gibi, Zakaria Yahya’ya, Ey Tanrım, ey Munis, her yabancı, Ey her yalnızlığın sahibi, Ey korkunun sığınağı, O tüm sıkıntıları açığa çıkarır, yüreğime ümidinizi atmanızı rica ediyorum, böylece hiçbir endişem yok, çalışmayayım ama sizden ve sizden rica ediyorum Her şeyi yapabileceğinize dair bir çıkış yolum var.

Ayrıca izle: ölen anne için bir dua, Ey Tanrım, merhametinle ona merhamet et, Lord

Endişe ve ıstırabın giderilmesi için dua yazısının sonunda bir uygunluktur ve sıkıntının giderilmesi, üzüntü ve endişeden kurtulmak için geniş bir yalvarış grubu sunduktan sonra, duanın esası olan okuyucuya fayda sağlayan diğer bilgileri de sunduğumuz gibi, içeriğin size hitap etmesini umuyoruz. Cevap için en önemli koşullar ve en iyi zamanlar. Dua etmenin önemini ve erdemini açıklamak, Tanrı’dan keder ve üzüntüyü kaldırmasını istemek