Bosna Hersek’in başkenti mi? | Kültürel bilgiler

Bosna Hersek, kıtanın güneydoğu tarafında yer alan ve coğrafi bölgelerinden birinde Balkan adasına uzanan Avrupa ülkelerinden biridir ve bu konuda Bosna Hersek’in başkenti, coğrafyası, iklimi, ekonomisi ve nüfusu ile tanışacağız.

Bosna Hersek

İngilizce Bosna Hersek, çok sayıda Bosna’nın katıldığı referandumun ardından Bosna-Hersek hükümetinin de çalıştığı ve MS 1992 yılının Mart ayında Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazanmayı başaran, Akdeniz’e bağlı Adriyatik Denizi’ne tepeden bakan “Bosna Hersek” tir. Bosna ve Hersek’in Yugoslav devletinden bağımsızlığını reddettiğini ifade eden Sırp devleti başta olmak üzere, kendisine komşu ülkelerle barışı sürdürmesini sağlamak için birçok anlaşma yapmak.

Ayrıca bakınız: Akdeniz havzası ülkeleri ve başkentleri

Bosna Hersek’in başkenti

İngilizce ve Boşnak dilinde “Saraybosna” veya Serajevo olarak bilinen Saraybosna şehri, siyaset, idare, ekonomi ve sosyoloji konularında Bosna Hersek’in resmi başkentidir. Hükümetin merkezi, çeşitli devlet kurumları ve onunla bağlantılı ülkelerin resmi siyasi işlerle ilişkili bazı diplomatik kurumları ile birlikte burada bulunmaktadır.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın en önemli özelliklerinden biri, diğer ülkelerin şehirleri arasında yüksek olan nüfus yoğunluğu; Nüfus yüzdesi ülkedeki toplam nüfusun yaklaşık% 10’unu oluşturduğundan, coğrafi konu açısından Bosna Hersek’in başkenti “Saraybosna” coğrafi alanın yaklaşık 141 kilometre kareye ulaştığı ve Saraybosna’nın bulunduğu Balkan Yarımadası’nın önemli ve büyük şehirlerinden biridir. Doğuda orta Bosna Hersek’te.

İdari konuya gelince, Saraybosna şehri idari ve siyasi düzeyde Bosna Hersek’in en önemli ve temel bölgelerinden biri olan Saraybosna olarak bilinen bölgeye aittir.

Bosna Hersek Coğrafyası

Bosna Hersek eyaleti sınırlarını şu şekilde paylaşmaktadır: Doğu tarafında Sırp devleti, güneydoğu tarafında Karadağ Devleti, batıda, kuzeyde ve güneyinde Hırvat devleti, güneyde Adriyatik Denizi ve Bosna Hersek coğrafyası iki kısma ayrılmıştır ve bunlar:

Balkanlar’ın kuzeybatı bölgesinde yer alan ve içindeki ünlü nehirlerden biri olan Bosna Nehri ile ilgili olarak bu isimle anılan ve kimileri bu ismin antik dünyanın dillerinden birinden geldiğine ve akan su anlamına geldiğine inanmakta ve MS 10. yüzyıldan itibaren Bosna bölgesi sahip olmuştur. Ovalar, nehirler ve yaylalar dahil olmak üzere çeşitli coğrafi araziler, içindeki yeşil doğanın artmasına neden oldu ve birçok kamusal alanda gelişmesine yardımcı oldu.

Bosna’nın coğrafi olarak Karadağ devletiyle sınırlandırılmış kısmının en az alanı olan Mostar şehri bölgenin idari başkentidir ve Herzegovina adı, Prens anlamına gelen Hersek hükümdarlarının lakabından türetilmiştir ve bu kısım ovaların, yeşil alanların ve üzerinde çalışılan medeni yerlerin bazı alanlarını içermektedir. Coğrafi alanıyla ilgili bölümü kapsar.

Her iki bölümün birleşmesinden sonra, paylaştığı coğrafi alan yaklaşık olarak 51 kilometrekareye eşit olan yaklaşık 19768 mil kareye ulaşmakta ve Tuna Havzası, birçok kaya ve mineral alanlarının yanı sıra dağlık yükseklikleri içeren arazisinin büyük bölümünü temsil etmektedir. Çeşitli türden.

Bosna Hersek iklimi

Bosna Hersek’in iklimi mevsimsel bir iklime sahiptir; Kış mevsiminde çok soğuktur ve yaz mevsiminde yağmur genel olarak ılık havanın değişmesinden önce çeşitli miktarlarda düşer, ancak şehrin genel iklimi kış mevsiminde kuru, yaz mevsiminde çok sıcak olabilir ve Bosna Hersek’te ortalama sıcaklık 20 civarındadır. Santigrat.

Ayrıca bakınız: Mısır’da Akdeniz

Bosna Hersek’teki nüfus kompozisyonu

Bosna halkı, Bosna Hersek’in ilk sakinleri arasındaydı ve MS 7. yüzyılda Bosna topraklarında yaşayan en büyük halklardan biriydi, ancak onların ataları olan Sagalpialılar, Romalılar ve diğer ülkelerle sayısız savaşa girdikten sonra Bosna topraklarını işgal edebildiler.

Mevcut dönemde, Bosnalı devletin sahipleri olan Boşnaklar, Bosna Hersek’in toplam nüfusunun% 50’sini temsil ediyor ve nüfusunun geri kalanı Sırp ve Hırvat uyrukları ile diğer azınlıklar arasında dağılmış durumda ve Bosna, Hırvatistan ve Sırbistan’ın dili Bosna ve Hersek’in resmi dillerinden biridir.

İslam dini, Bosna Hersek nüfusu arasında% 40’a kadar yayılıyor ve Hristiyan dinini ve diğer bazı dinleri savunanlar var ve Bosna Hersek’in toplam nüfusu yaklaşık 3,9 milyon kişidir.

Bosna Hersek Ekonomisi

Bosna Hersek toprakları, birçok kamusal alanı desteklemek için madencilik ve kömüre dayalı enerji alanlarında geliştirilmesine yardımcı olan büyük demir mineralleri ve kömür rezervlerine sahip olduğu için ekonomik büyümede önemli bir artışa yol açan doğal kaynakların bolluğuyla karakterizedir.

Tarım sektörü ise bu ülkede önemli bir ekonomik sektördür. Bosna’daki tarım arazilerinden kiraz, patates, mısır, buğday gibi pek çok sebze, meyve ve tahıl gibi pek çok meyve çıkmakta ve Bosna devletindeki ekonomik faaliyeti taze ve konserve sebze üretimiyle ilgilendirmektedir.

Yirminci yüzyılın sonlarında Bosna ve Hersek’te ekonominin gelişmesi, birçok Arap ve Avrupa ülkesiyle, özellikle İtalyan, Avusturya ve Alman devletleri ile buradaki dış ticarete ilişkin ilişkilerin artmasına yardımcı oldu ve bu ülke, bu ülkelere yönelik yerel olarak üretilmiş ürünlerin ihracatında kara ve hava yoluyla taşıma araçlarına güveniyor. Ekonomi ile ticaret arasında özel ilişkileri olan.

Bosna Hersek Cumhuriyeti Şehirleri

Bosna Hersek Cumhuriyeti’nde çok sayıda şehir var ve bu şehirlerin en önemlileri ve güzelleri arasında şunlar yer alıyor:

Osmanlı tarzı mimari yapıları ile öne çıkan Bosna Hersek Cumhuriyeti’nde bulunan bir şehir olup, yapımı 16. yüzyıla kadar uzanan Turalibeg Camii de bulunmaktadır.

  • Saraybosna Şehri

Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin resmi başkenti ve içindeki en güzel şehirlerden biri; Eski tarihi camiler, katedraller ve Katolik kiliselerinin yanı sıra çok sayıda sözde gökdelen ve alışveriş merkezi olduğu için yıllar içinde gelişen bir tarih ile karakterizedir.

Saraybosna ile Mostar Yolu’nun ortasında ve Brinj Dağı’nın arkasında yer alması nedeniyle Bosna devletinin güzel şehirlerinden biridir ve şehirde Neretva Nehri üzerinde kemerler şeklinde altı taştan oluşan köprü bulunmaktadır ve bu köprünün tarihi MS 1683 yılına kadar uzanmaktadır ve üzerinde çalışılan taş köprü olduğuna dair söylentiler vardır. Bosna Hersek’in iki devleti arasındaki buluşma noktasının oluşumu.

Ayrıca bakınız: Bosna’ya Turizm için En İyi ve En Hızlı Rota

Konunun sonunda ve Bosna Hersek’in başkentini tanıdıktan ve iklimi, coğrafyası, demografisi, ekonomisi ve içindeki en güzel şehirleri tanıdıktan sonra bu konuyu tüm sosyal medyada paylaşmanız yeterli.